Ondernemen op Gods navigatie (3) – De route van vernieuwing

Dit is het derde artikel in een reeks van 5 waarin we ondernemers, CEO’s en DGA’s willen inspireren om in het bouwen van een succesvol bedrijf en zich daarin volledig willen laten leiden door God.

Hierin delen we inzichten, ervaringen en de visie van Jaap Boersema, die vanaf de zomer regelmatig een artikel schrijft voor Revive.nl over dit onderwerp. Jaap ziet als Kingdom Bussinescoach ongekende mogelijkheden wanneer juist deze groep écht met God gaat ondernemen. De combinatie van een vrije en onafhankelijke pioniersgeest, een eigen bedrijf als onafhankelijk platform aangevuld met een houding van volledige afhankelijkheid van God, is voor hem een geweldige mix aan ingrediënten om ‘buiten de lijntjes van het systeem te gaan kleuren’. Niet alleen om er zelf een succesvol bedrijf mee op te bouwen, maar vooral om daarmee bij te dragen aan iets nieuws waardoor Gods Koninkrijrijk door kan breken!

Voor ons reden genoeg om hierover eens uitgebreid in gesprek te gaan met Jaap en er een serie van 5 artikelen over te schrijven die in de komende weken geplaatst zullen worden.

Route van vernieuwing

Als Bussinescoach is Jaap erop gericht om ondernemers en leiders in het bedrijfsleven maar ook ambitieuze vernieuwers en creatievelingen bewust te maken van de innovatieve mogelijkheden wanneer je optimaal gaat afstemmen met de hemel. Wat hem opvalt is dat deze groep zich doorgaans al snel verliest in de waan van de dag en zich laat leiden door overvolle agenda’s en verwachtingen van medewerkers, klanten of opdrachtgevers. Personen die zich willen ontwikkelen kiezen door hun doe-gerichte insteek dan al snel voor een training of traject die daarbij aansluit. Wat Jaap betreft is dat gaan voor de ‘korte klap’. Dat kan best even een boost geven, maar voor werkelijke verandering en vernieuwing is het nodig om tijd te nemen en grondig te werk te gaan. Op basis van zijn inmiddels ruim 13 jaar coach-ervaring, zijn eigen levenslessen en gebaseerd op diverse andere modellen, heeft hij het bijgaande model ontwikkeld dat met dat afsterven te maken heeft. Of het nu gaat om persoonlijke processen, transities in bedrijven en organisaties of veranderingen in de samenleving, uiteindelijk ziet hij dat groei die echt bestendig is verloopt in via deze U. Natuurlijk doorloop je in de praktijk niet al deze stappen in dezelfde volgorde en even ordentelijk. Maar de ervaring leert dat vernieuwing die blijvend is altijd kenmerken in zich draagt van deze fasen.

Het Double U model, zoals hij het in eerste instantie heeft genoemd en waarbij hij zich onder andere heeft laten inspireren door het wetenschappelijk ontwikkelde model Theory-U, gaat erover dat groei en ontwikkeling niet direct in een stijgende lijn gaan, maar via een U-beweging eerst naar beneden. Tijdens dat proces moet je leren loslaten waaraan je gewend bent hoe je tot nu toe te onderneemt en voortdurend teruggaan naar de zuivere Bron, waardoor nieuwe ideeën ontstaan die je kunt gaan vormgeven. Naast dat je deze U-beweging terugziet in de meeste verhaallijnen en films, kun je het ook herkennen in veel bijbelverhalen en het leven van bijbelse personages zoals als Jozef, Mozes of Jozua, zie je het terug in de route die Jezus ging: lijden, sterven, tot leven komen en regeren.

Met dit model probeert hij Gods intentie om het oude te vervangen met het nieuwe terug te brengen naar concrete stappen die je kunt toepassen in leven en ondernemen.

Destiny Roadmap

Het blijkt een model in blijvende ontwikkeling te zijn, waar Jaap op diverse manieren ook zelf weer doorheen had te gaan. Zowel zakelijk als privé ervoer hij aan den lijve wat het betekende om deze U te doorlopen. Enerzijds om stilgezet te worden, oude patronen af te breken en bepaalde zaken echt los te laten, anderzijds om steeds iets meer te ontdekken en te leven en ondernemen vanuit een anders perspectief.  De Heilige Geest leerde door deze ervaringen lessen die hij in combinatie met wat hij leerde van andere Godsmannnen en vrouwen kon vertalen naar de praktijk van zijn eigen leven en in zijn coaching. Ook kon hij dit op zo’n manie gebruiken in de aanscherping van het door hem ontwikkelde model, waardoor dit inmiddels een 2.0 versie is geworden onder de naam Destiny Roadmap. ‘Vernieuwing is geen doel op zich, maar gaat over jouw bestemming. Ik geloof dat in jouw DNA al iets ligt voorbestemd wat eruit mag komen. En ook al heb je op dit moment geen idee wat, bij het doorlopen van de 7 wegwijzers op deze Roadmap ga je dat samen met God gaandeweg ontdekken’ is Jaap zijn ervaring.

De 7 verschillende wegwijzers die verwijzen naar vele verschillende ‘zevens’ uit de bijbel helpen je om ondernemen met God heel praktisch te maken. Hierdoor leer je hoe je doelen kunt stellen vanuit de ‘bedoeling’ die je helpen bij het prioriteren van tijd en activiteit, hoe je kunt leren mee te bewegen op Gods beweging en daarmee een natuurlijke afstemming te ontwikkelen tussen je SQ, IQ/EQ en FQ. En om uiteindelijk ook heel praktisch vorm te geven en te bouwen aan de verschillende onderdelen van je bedrijf, waardoor je eenvoudiger en met veel meer voldoening succes kunt oogsten in je bedrijf!

In het volgende artikel zal uitgebreider ingegaan worden op deze 7 wegwijzers.

Kingdom Business

Sinds Corona begin 2020 haar intrede deed in de wereld zie je een groeiende tweedeling in de maatschappij, waarbij volgens Jaap grijs verdwijnt, zwart zwarter wordt en wit witter. Daarbij ziet hij dat zowel het wereldse systeem als God Koninkrijk zich steeds duidelijker manifesteren en dat het er meer en meer op aankomt door welk ‘systeem’ jij je als ondernemer laat leiden. Hij is ervan overtuigd dat God in deze hectische tijd christenen wil klaarmaken om te groeien in kennis en de heerlijkheid van God (Habakuk 2 vers 14), om zo veel beter te begrijpen wat Hij heeft bedacht en van daaruit hun leven te leiden.

In de afgelopen jaren is Jaap steeds meer gaan werken met ondernemers, CEO’s en DGA’s . Het betreft een groep die vaak heeft gekozen voor vrijheid in ondernemerschap, omdat ze het binnen het systeem niet konden vinden. Of het nu gaat om organisatiesystemen, religieuze systemen of systemen van de overheid, ze zijn er vroeg of laat achter gekomen dat ze bekneld zaten of gevangen raakten in zo’n systeem. Deze groep spreekt Jaap erg aan vanwege hun creatieve pioniersgeest en onafhankelijkheid. Hij ziet ongekende mogelijkheden als die ondernemers werkelijk met God gaan ondernemen, door ruimte te geven aan dat ene geniale idee of creatieve plan dat tot leven mag komen, en daarmee Degene die dat voor hen bedacht heeft ruimte te geven om het in zichzelf tot leven te laten komen. Niet alleen om er zelf een succesvol bedrijf mee op te bouwen, maar vooral om daarmee bij te dragen aan iets nieuws waardoor Gods Nieuwe Wereld door kan breken!

Ondernemers hebben volgens Jaap alles in huis, en met hun bedrijf een onafhankelijk platform, om in volledige afhankelijkheid van God ‘buiten de lijntjes van het systeem te gaan kleuren’. “Wij hebben God veel te veel in kaders willen stoppen, maar Hij laat zich niet tegenhouden,”, aldus Jaap, “Juist in deze tijd breekt Gods Koninkrijk op hele vernieuwende manieren door. ‘De Geest waait waarheen Hij wil’ en de vraag is of je die koerswijziging ook wilt volgen.

De Geest waait waarheen Hij wil

Als je moet wachten op al die logge systemen word je ook niet blij. Want hoe alles zich ook ontwikkelt in de wereld, God zal linksom of rechtsom afmaken wat Hij vanaf het ontstaan van de wereld altijd al van plan is geweest. Dat maakt dat ik niet bang ben voor wat ons allemaal nog te wachten staat, want het kan er alleen maar mooier op worden. Maar dat betekent wél dat we keuzes moeten maken die anders zijn dan die wat het gros van de samenleving maakt. Want op de één of andere manier heeft God vanaf het begin aan er wel gekozen om dit samen met ons te doen. Terwijl Hij ons heel veel mogelijkheden aanreikt door wat Jezus heeft gedaan en door de komst van Zijn Geest, lijken wij die vaak naast ons neer te leggen en blijven we rondcirkelen in onze eigen sores en menselijke perspectieven.”

Jaap Boersema noemt zichzelf Kingdom Bussinesscoach en helpt ondernemers optimaal te koersen op Gods navigatie. Via 7 routepunten op de Destiny Roadmap (de door Jaap zelf ontwikkelde methode) leert hij hoe je met je unieke potentieel ondernemen met God heel praktische kunt maken en daarmee vernieuwende en succesvolle business te creëren.

www.youroute.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen