Pinksteren 2020: zeventien Nederlandse christenen vertellen wat ze zo bijzonder vinden aan de Heilige Geest

De Heilige Geest is hét geschenk van God aan de mens, nadat Jezus de aarde verliet. In het kader van Pinksteren willen we stilstaan bij deze Persoon. Wie is de Heilige Geest, wat is er zo bijzonder aan Hem, en waarom heeft Hij zo’n grote impact op onze levens? 17 christenen uit verschillende denominaties geven antwoord.

Orlando Bottenbley – voorganger baptistengemeente De Verbinding, Amsterdam
“Wat ik zo bijzonder vind aan de Heilige Geest, is dat Hij in de eerste plaats overtuigt van zonde. Hij laat je zien: alleen red je het niet, je hebt Jezus nodig. Zo kom je tot de stap van de wedergeboorte. Je wordt een nieuwe schepping. Vanuit Zijn vernieuwende kracht in ons, veranderen onze karaktereigenschappen, zodat we op Jezus gaan lijken. In Johannes 7:37-39 staat dat door de Heilige Geest, stromen van levend water uit ons binnenste komen. Dat is door Zijn vernieuwende kracht. 

“Het is bemoedigend dat wat de Heilige Geest bij Paulus, Petrus en Maria Magdalena deed, Hij ook in ons leven wil doen.”

Het is bemoedigend dat wat de Heilige Geest bij Paulus, Petrus en Maria Magdalena deed, Hij ook in ons leven wil doen. We zijn als een blok beton, waar de Heilige Geest in aan het hakken is, zodat hier steeds meer het beeld van Jezus uit komt. Het is dus niet met het doel om ons af te breken, maar om ons op Jezus te laten lijken.”

Machiel Jonker – voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)
“Voor mij is de essentie van de Heilige Geest tweeërlei. Ik vind het als eerst bijzonder om de Heilige Geest te ervaren in mijn persoonlijke leven. Hij openbaart de Heere Jezus en Gods Vaderhart. Dat brengt de hemel heel dichtbij in mijn leven.”

“Daarbij zorgt de Heilige Geest er ook voor dat we de hemel kunnen vertegenwoordigen op aarde. Daarom geloof ik principieel in de noodzaak om vervuld te zijn en gedoopt te zijn met de Heilige Geest. De wereld heeft namelijk het recht om Gods kracht te zien in wonderen en tekenen, door het werk van de Heilige Geest. Door Hem kunnen we zijn kracht, zijn tekenen en zijn liefde laten zien.”

Carla Dik-Faber – Tweede Kamerlid Christen Unie
“De Bijbel begint en eindigt met de Geest van God. In het begin zweefde Gods Geest over het water, aan het eind worden we geroepen door Geest en de bruid. Zij roepen: ‘Kom!’. We leven in een tussentijd, die ook heel verwarrend is met crises van corona, klimaat en biodiversiteit. Juist in deze tijd ervaar ik nog sterker het verlangen en de verwachting.  Met de wederkomst van Christus zal er volledig herstel zijn. Maar we staan er in deze tijd niet alleen voor. Gods Geest is bij ons en heeft ons zoveel te geven. Kracht, troost, vreugde, geloof, zelfbeheersing en nog veel meer. Laten we daarvan uitdelen, met Pinksteren en daarna.” 

Joey van den Akker, Fusion Vision Ministries Uden
“Zonder de Heilige Geest is het tasten in het duister en kan je niet waarlijk in God geloven en zijn wil doen! Hij is een persoon die één is met de Vader en Zoon en door Hem zijn wij in verbinding met het eeuwige koninkrijk. Als ik aan de eerste ontmoeting denk met de Heilige Geest, dan wist ik niet wat me overkwam.

Het moment dat ik Jezus aannam als mijn Heer en Redder schoot er een hitte en kracht door me heen dat ervoor zorgde dat ik op de grond viel en niet meer kon opstaan. Nadat ik opstond, was ik in één moment anders. De lasten waren van mij af en ik kwam in vuur en vlam te staan om het goede nieuws te verkondigen. God is echt en Jezus is de Zoon van God, onze Messias! De apostelen hadden de Heilige Geest nodig, Jezus had de Heilige Geest nodig, WIJ hebben de Heilig Geest nodig!”

Hans Maat – directeur van het Evangelisch Werkverband
“De kerk in Nederland heeft hartstochtelijk meer van de Heilige Geest nodig. Waar we zijn opgedroogd in onze eigen mogelijkheden en maakbaarheid is deze geweldige gedreven wind van harte welkom. Zonder het vuur van Pinksteren zal er geen passie zijn voor Christus en zijn we aan onszelf overgeleverd. Zonder de Geest van God zijn we krachteloos, wat we ook proberen. De kerk mag zich van Pasen naar Pinksteren bewegen. Immers: de sleutel tot een vreugdevol en een sterker christen zijn is de kracht van de Heilige Geest leren kennen. 

“Wie zich openstelt voor Zijn liefdevolle en krachtige aanraking, zal merken dat zijn of haar geloofsleven in een versnelling komt. Dat leidt tot groei, vermenigvuldiging en machtige wonderen.”

Hij is geen universele vage energie maar een Persoon die is gezonden door de Vader en die altijd bij ons is. Wie zich openstelt voor Zijn liefdevolle en krachtige aanraking, zal merken dat zijn of haar geloofsleven in een versnelling komt. Dat leidt tot groei, vermenigvuldiging en machtige wonderen. Het grootste wonder voor mij is dat de Heilige Geest besloten heeft om jou en mij te zien als Gods medewerker.  Dus wat belemmert je? De enige voorwaarde om meer te ontvangen is je geloof in het reinigend bloed van Jezus, waarna het vuur zal volgen. Het enige wat je vervolgens hoeft te doen is je open te stellen voor deze Vriendelijke Helper om Zijn stem te leren gehoorzamen.”

Sander Ris – dominee PKN Rijssen
“De Heilige Geest is een overvloedig gevoel dat je niet kan remmen, Hij is oncontroleerbaar. Dat vind ik zo leuk aan de Heilige Geest. Als ik probeer bezig te zijn met wat Hij doet en wie Hij is, dan gaat Hij altijd weer dieper dan ik dacht. Ik word links en rechts door Hem ingehaald. Als je Hem tijdens gebedspastoraat nadrukkelijk uitnodigt en daarop focust, dan zie ik altijd weer hoe sterk Hij bij mensen binnenkomt en mensen raakt. Het overkomt hen als het ware. Ik vind dat erg bijzonder.”

Richard Wilbrink – voorganger Nehemia Ministries
“De Heilige Geest is persoonlijk. Hij kent me en ook alle mensen om me heen. Prachtig om Hem te vragen hoe Hij dus kijkt naar mensen en situaties. En dan te merken dat Hij spreekt en werkt. Vaak anders dan ik zelf kijk of zou doen. Hij verrast. Hij is wonderlijk bijzonder. Hij is altijd hoopvol en positief. Nooit down of mat of teleurgesteld.

“Ik ervaar dat Hij kracht geeft en wanneer ik zaken uit handen geef: neemt Hij het heerlijk over. Hij”

Ik ervaar dat Hij kracht geeft en wanneer ik zaken uit handen geef: neemt Hij het heerlijk over. Hij is het beste wat mij is overkomen! Hij laat telkens weer nieuwe dingen zien vanuit het Woord. Hij is creatief en scheppend. Niet te vangen. Niet te doorgronden. Hij is lief en richt me op Jezus en de Vader. 

Meer van Hem!”

Ben van Werven – dominee PKN Diever
“Bijzonder aan de Heilige Geest vind ik dat Hij geen vage kracht of energie is, maar een Persoon die bij je is en met wie je kunt communiceren. Dichtbij elkaar zijn en contact met elkaar hebben: dat zijn precies de dingen die we in deze crisistijd het meest missen en die de Heilige Geest ons geeft. Ook vind ik het heel bijzonder dat de Heilige Geest zo liefdevol en voorzichtig is. Hoewel Zijn kracht en wijsheid geen einde heeft, is hèt symbool van de Geest een (tortel)duif en niet een zeearend.”

Shannon Gesser – Voorganger Revolutionise The Nations
“De Heilige Geest is de persoon die naast mij op de bank zit. Hij is degene die Mijn hart vult. ‘Hij zal mij niet begeven of verlaten’, staat er geschreven. Hij is er altijd. Hij beschermt me ook tegen het kwade. Als ik het verlangen heb om iets verkeerds te doen, dan komt de Heilige Geest zo sterk met Zijn aanwezigheid en dan bedenk ik weer: dit verkeerde past niet bij wie ik ben.”

“Ik heb niveaus waarin ik mensen vertrouw. Het hoogste niveau van vertrouwen, geef ik aan de Heilige Geest.”

“De Heilige Geest is echt mijn beste vriend. Ik vind het moeilijk om mensen te vertrouwen. Ik heb niveaus waarin ik mensen vertrouw. Het hoogste niveau van vertrouwen, geef ik aan de Heilige Geest.”

Don Ceder – Raadslid Christen Unie Amsterdam
“De heilige Geest is voor mij de aanwezigheid van God in mij. Ik put kracht uit Hem, troost als ik terneergeslagen ben, hulp als ik radeloos ben en herstel wanneer ik val. Tijdens Pinksteren vieren christenen over de hele wereld deze gave en zijn we dankbaar voor de levensveranderende werking van de Heilige Geest in ons leven. Ook ik neem tijdens Pinksteren de tijd om hierbij stil te staan en te reflecteren. Zo ontstaat er ook een hernieuwd besef van hoe dichtbij en beschikbaar de Heilige Geest eigenlijk voor ons is. Ik wens eenieder een gezegend pinksterweekend.”

Sifra Veerman – aanbiddingsleidster
“De Heilige Geest heeft mij er altijd aan herinnerd dat Hij mij ziet en dat er voor mij werd gezorgd, ook als dat niet in mijn omgeving zo was. Ik heb veel tijden gehad waarin ik echt alleen was. Hij was er om kracht en moed te geven om door te gaan. Nu ken ik Hem nog veel beter, en kan ik Hem alles vragen. Hij spreekt soms heel duidelijk, en soms juist door de kleine dingen. Elke dag leer ik, en hoor ik Hem ook om het juist door te geven aan anderen. Hoe mooi is het om te delen van wat je hebt ontvangen. Goud en zilver heb ik niet, maar ik heb wel de Heilige Geest!”

René en Christine Visser – weworship.nl, een beweging van aanbidding binnen de Protestantse Kerk.
“Pinksteren betekent voor ons dat God niet ver weg is maar heel dichtbij komt en zelfs in ons woont. Nu Jezus ons de Heilige Geest heeft gegeven staan we er nooit alleen voor. Hij spreekt, Hij helpt, Hij geeft kracht en Hij troost in elke situatie en elke dag weer. Wij houden van de Heilige Geest en zouden niet zonder Hem kunnen en willen. We verlangen naar meer van de Heilige Geest, want de wonderen en tekenen in Handelingen zijn er ook voor ons vandaag. Dat geloven we en hebben we gezien in andere werelddelen. We bidden dat de Heilige Geest deze Pinksterdag krachtig uitgestort wordt over ons, over de kerk en over Nederland.”

Marc Joshua de l’Isle – founder The Journey & Heart to Heart
“De Heilige Geest is mijn meest intieme Vriend. Hij woont in mij en ik wil Hem goed hosten en het in Zijn woning zoveel mogelijk naar Zijn zin maken. Door de Heilige Geest kan Jezus door mij heen leven. Ik ben als christen compleet afhankelijk van Hem. De Heilige Geest is mijn Mentor. De Heilige Geest is de Auteur van de Bijbel en Hij neemt bij de hand om alles uit Het Woord te begrijpen en geeft mij de kracht het uit te leven. Via de Heilige Geest heb ik een hart tot hart relatie met de Vader en Jezus en zekerheid van eeuwig leven.

“Hij woont in mij en ik wil Hem goed hosten en het in Zijn woning zoveel mogelijk naar Zijn zin maken.”

Een tijd terug toen ik in gebed was tijdens een mission trip in het buitenland, hoorde ik de Heilige Geest dit tegen mij zeggen: ‘Ik hou van jou.’ 

Ik wil U nooit kwetsen en nooit Uw Vuur uitdoven. Ik hou ook van U, Heilige Geest.

Mattheüs van der Steen – Harvest Fields International
Mijn meest krachtige moment met de Heilige Geest was toen ik elf jaar geleden in Myanmar, toen een gesloten land, mocht spreken. We hielden een stadionevent met meer dan 10.000 mensen. De meesten van hen hadden een andere religie. De Heilige Geest zei me dat we met z’n allen van het podium af moesten gaan, en alleen moesten bidden. Toen we dat deden, kwam de Heilige Geest als een wind door het stadion. De mensen konden letterlijk niet meer op hun benen staan. De mensen begonnen het uit te schreeuwen en duizenden boeddhisten kregen voor het eerst een ontmoeting met Jezus. De Heilige Geest had hen overtuigd. 

David van der Meulen – Pionierspredikant PKN Amsterdam
Pinksteren is vrede en vreugde! In Johannes 20 verschijnt Jezus na zijn dood aan zijn volgelingen die in een zelfgekozen isolement achter gesloten deuren in verwarring en onrust leven. En wat doet Jezus? Het eerste wat Hij doet is over de Heilige Geest vertellen. Hij blaast over hen zodat ze in hun hele wezen, in hun hoofd en hart en lijf rust krijgen. En blijdschap krijgen, om de kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt aan een wereld door te geven die hunkert naar onvoorwaardelijke liefde. Beluister mijn hele Pinksterboodschap op Apple Podcasts en Spotify.

Esther Tims – senior voorganger en aanbiddingsleider
“Soms moet ik sterk aan iemand denken van wie ik later hoor dat die in nood zat. Soms denk je dat het je eigen gedachten zijn, maar dat heeft de HG je op dat moment willen ingeven. Soms gebeurt het bij mij op een wijze dat mijn hart als het ware in mijn keel klopt. Dus dan doe ik maar wat ik moet doen. Zo belangrijk om opmerkzaam te zijn.”

“wat een rijkdom dat je bij je hemelse Vader op schoot mag zitten en Hij je troost door Zijn Woord.”

“Nog een voorbeeld van hoe de Heilige Geest werkt, is het volgende. Toen mijn moeder stierf was ik zo ontzettend verdrietig, dat ik even niet wist waar ik het zoeken moest. Maar wat een rijkdom dat je bij je hemelse Vader op schoot mag zitten en Hij je troost door Zijn Woord. De Heilige Geest troost je dan echt, waardoor je door het verdriet gedragen wordt naar Zijn troost en kracht.”

“En als mijn woordenschat niet toereikend is om de Heer te loven en te prijzen, dan mag ik de gave gebruiken die Jezus ons beloofd heeft voor Hij naar de hemel ging die wij met het Pinksteren vieren.”

Mariska Orban–de Haas – redacteur Katholiek Nieuwsblad
“Het is best moeilijk in een seculiere maatschappij God te volgen. Veel opvattingen staan haaks op de realiteit van God. Dan kun je hoop putten uit de Bijbel, maar zeker ook uit de Heilige Geest. Hij helpt om goede beslissingen te nemen, en standvastig op de goede weg te blijven. Ik ervaar zijn hulp vrijwel dagelijks!”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen