Prediking: het evangelie voor een wereld onder de toorn van God

Leander Janse reisde naar Italië, waar hij samen met een broeder de brief van Paulus aan Rome las. Hij werd gepakt door de brief, in het bijzonder Romeinen 1: 13-32. Toen hij terugkwam in Nederland predikte hij erover in een gemeente in Nederland.

Leander Janse: “Ik wil met jullie de brief van Paulus behandelen, Romeinen 1: 13-32. Ik heb vanmorgen een moeilijke boodschap. Maar het is een Bijbelse boodschap en ik voel me geroepen om deze met u te delen. Dit gedeelte heeft mij gepakt toen ik met die vriend deze brief las. Ik heb het over het evangelie en de toorn van God. De prediking bestaat uit vier gedeeltes.”

1. Context schetsen van de Romeinen-brief. Waarom komt Paulus bij de toorn van God uit?

Janse: “Paulus zegt: ik wil jullie graag het evangelie verkondigen er zijn drie dingen die mij drijven om deze boodschap te brengen.

* Ik sta in de schuld bij God, Ik ben het moreel verplicht.
* Ik ben ook bereid om dit te doen.
* Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus

Er zijn twee redenen waarom ik mij niet schaam:

* Want het is de kracht van God tot zaligheid! De gerechtigheid van God wordt hierin geopenbaard. Daarom is het een kracht van God. Het evangelie brengt redding aan verloren mensen.

* De boodschap van het Jezus Christus is het delen waard, want deze openbaart de gerechtigheid van God aan mensen die nog leven onder de toorn van God.”


2. Wat is de reden dat God toornt?

Janse: “Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard (Rom:18-19).


Vanuit de schepping kan iedereen weten dat God bestaat, dat God eeuwig is en dat hij god is.

Vanuit de schepping kan iedereen weten dat God bestaat, dat God eeuwig is en dat Hij God is. Paulus zegt hier: Niemand is te verontschuldigen, ieder mens ziet dat God bestaat. En wat gebeurt er met deze kennis? Deze kennis wordt onderdrukt. Het is als je een bal in het zwembad onder water drukt en zegt: “er is geen bal”. Wij leven in Gods wereld, wij leven van de lucht die alles, we genieten van de schepping en toch waagt de moderne mens te zeggen: God bestaat niet. Dit de arrogantie ten top. De schepping en ons geweten getuigen dat God bestaat.”

21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,

22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,

23 hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens – Letterlijk: de gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens. op vogels en op viervoetige en kruipende dieren (Romeinen: 1-21-23).3. Wat is dan die toorn van God?

24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren (Romeinen1:24).

Janse: “Wat is dan de toorn van God? Dat is dat God de mens prijsgeeft, overgeeft aan zichzelf. Ik vind het moeilijk om hierover te spreken. Het is een gewichtig thema. Ik zeg het in Jip en Janneke-taal: God creëert een wereld die overduidelijk spreekt van Mijn bestaan en God onderhoudt deze wereld in Zijn goedheid en genade. En in jouw binnenste, in jouw geweten legt God een afdruk van Zijn karakter (de 10 geboden) je weet van binnen wat goed en fout is en al deze dingen doet God omdat je God zou verheerlijken, God zou kennen en de zegen zal zien van het leven met God”.

Maar wat als deze mens, als jij en ik zijn ogen sluit en zegt: Deze God bestaat pertinent niet. Of hem totaal negeren?“Maar wat als deze mens, als jij en ik zijn ogen sluit en zegt: Deze God bestaat pertinent niet. Of hem totaal negeren? Gewoon hem ontkennen. Heel agressief. Of nonchalant. Dan zegt God: dan kan ik maar één ding doen: je prijs te geven aan je zondige hart. God geeft je prijs aan je eigen hart. De mens die zegt: Wij zijn ons eigen koning, we willen U niet. Dat is de toorn van God die wordt geopenbaard. Welke gevolgen heeft dit?

1. Een mens wordt verduisterd. Onze moraliteit wordt verduisterd.
2. Afgoderij
3. Moreel verval
4. Seksuele stoornissen
5. Algehele verwording, 24 vormen van goddeloosheid”.4. Hoe zouden wij als de gemeente van de Heere Jezus hier op moeten reageren?

Janse: “Nu we dit gehoord hebben van de apostel Paulus hoe moeten we hierop reageren? Wat moeten we hiermee?

* Ik denk dat we Gods rechtvaardigheid moeten herkennen. Als God dit doet dan is Hij rechtvaardig. Als God dit doet, dan doet hij recht.

* God van harte danken als we Jezus Christus hebben aangenomen, wees verwonderd over Gods genade.

* Dit gedeelte mag ons brengen in gebed.

* Als dit waar is wat Romeinen 1 zegt, ik ga het aan je vragen: geloof je dit gedeelte van het Woord van God en je knikt ja, dan, hou je vast, dan is het evangelie het beste nieuws wat je ooit kan brengen! Want het redt mensen uit de toorn van God!”

Hou je vast, dan is het evangelie het beste nieuws wat je ooit kan brengen!!“Daarom zegt Paulus, ik schaam mij niet voor het evangelie!”

16 ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1: 16-17)


Zie hieronder de prediking:


Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen