Sta jij toe dat de Heilige Geest jouw verhaal gaat schrijven?

U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. (2 Korintiërs 3:3) 

Terwijl ik deze blog aan het schrijven ben, staan we als team van de Fulltime Bijbelschool van Royal Mission op de drempel van een nieuw seizoen. Dat betekent dat er een groep nieuwe studenten klaarstaat voor het jaar van hun leven. Ze hebben geen flauw idee wat ze te wachten staat, maar ook voor ons geldt dat elk jaar weer nieuw is. Eén ding is zeker; er zullen mensenlevens worden veranderd.  

Tekst: Martin Dol

Paulus gebruikt een bijzondere vergelijking om te laten zien op welke manier mensenlevens worden veranderd. Hij vergelijkt het namelijk met het schrijven van een brief. De gemeente in Korinthe is in deze vergelijking de brief, Paulus en zijn collega’s de schrijvers van deze brief en in plaats van gebruik te maken van inkt is het de Heilige Geest die het verhaal zichtbaar maakt. Met deze vergelijking maakt Paulus duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft bij de geestelijke groei van mensen. 

De brief  
Een brief is bedoeld om te lezen. Door de jaren heen hebben we bij de Fulltime School van Royal Mission, maar ook bij alle andere scholen en cursussen ontzettend veel brieven gelezen. Vaak krijgen we getuigenissen te lezen via de mail, maar de echte ‘brief’ is natuurlijk de persoon zelf die een verandering heeft doorgemaakt. 

Ik kreeg bijvoorbeeld vandaag een mail binnen van een studente van vorig jaar. Ze schrijft dat ze tijdens het jaar bij de Fulltime Bijbelschool gegroeid is in haar geloof en een stevig fundament heeft gekregen. Nu heeft ze besloten om naar een school in Amerika te gaan om zich te bekwamen in zendingswerk. Vandaaruit zal ze gaan werken met kinderen uit gebroken gezinnen, die als gevolg daarvan in een kindertehuis zitten. Verder zal ze met verschillende organisaties samenwerken om straatkinderen te helpen. 

Ruim zes jaar geleden kregen we een zeer gebroken meisje op de school. Er zijn tijdens dat jaar hele bijzondere dingen bij haar gebeurd, waardoor haar hart is genezen en de koers van haar leven totaal is veranderd. Bij belangrijke mijlpalen in haar leven, krijg ik altijd een berichtje van haar, zo ook een paar weken geleden:  

“Na een jaar flink knallen en keihard werken, is het gelukt om mijn universitaire master klinische psychologie in Leiden positief af te ronden. Kortom, ik ben geslaagd! Op dergelijke momenten kijk ik altijd terug op mijn leven en dan kom ik al snel weer bij jullie uit. Bedankt voor alle goede zorgen en wijze lessen tijdens dat bijzondere Royal Mission jaar! Het was het jaar waarin God het plan in mij vormde om deze route te gaan bewandelen. Om alle ellende van vroeger positief te kunnen gebruiken en nu zes jaar later is dit plan dan ook echt werkelijkheid geworden.” 

Het lezen van dergelijke ‘levensbrieven’ zijn een rechtstreekse lofprijzing en aanbidding naar God. Het getuigt van Gods kracht en laat zien dat God in staat is te herstellen, te genezen en richting te geven. 

De schrijvers 
In de tijd voordat er e-mail en WhatsApp bestond, kreeg je papieren brieven toegestuurd via de post. Nu gebeurt dat nog wel eens, maar niet zo vaak als toen. Een handgeschreven brief is niet alleen inhoudelijk interessant, maar het feit dat iemand moeite heeft gedaan om ervoor te zorgen dat zijn handschrift prettig leesbaar is, maakt dat zo’n brief heel persoonlijk en bijzonder is om te ontvangen. Ook Paulus vindt het belangrijk om soms te benadrukken dat hij eigenhandig iets heeft geschreven.  

Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb. (2 Tessalonicenzen 3:17) 

Als wij bij Royal Mission, volgens de metafoor van Paulus, in onze bediening verantwoordelijk zijn voor het schrijven van brieven, dan is het allereerst heel belangrijk om met diezelfde Paulus te erkennen dat we onze bekwaamheid om te schrijven te danken hebben aan God (2 Korinthiërs 3:5). Tegelijkertijd is het interessant om na te gaan hoe het handschrift van Royal Mission eruitziet. Als er mensen groeien en veranderen via onze bediening, wat is daar dan het kenmerk van? Ons doel is in ieder geval dat we mensen willen helpen om Koninklijk te leven en als discipel Jezus te gaan volgen. Herstel, genezing en richting die plaatsvindt binnen onze bediening, moet er altijd toe leiden dat iemand zich (meer) toewijdt aan Jezus. We willen heel graag dat dát ons handschrift is. 

De inkt 
In de Bijbel wordt de Heilige Geest vergeleken met olie, water, wind en vuur. Dat zijn vrij bekende metaforen. Dat de Heilige Geest in de Bijbel ook wordt vergeleken met de functie van inkt is wat minder bekend. Inkt is onmisbaar bij het schrijven van een brief, maar het treffende in de metafoor van het schrijven van een brief is vooral hoe de brief en de schrijver zich verhouden tot de inkt. 

In onze bediening binnen Royal Mission zijn wij, zoals dat geldt voor iedere bediening binnen het Koninkrijk van God, compleet afhankelijk van de werking van de Heilige Geest. Onze verantwoordelijkheid is daarom ook om te luisteren naar Gods Woord en te putten uit de kracht van de Heilige Geest. Daarom nemen we als team regelmatig tijd van aanbidding en gebed en stellen we ons ondergeschikt aan de werking en sturing van de Geest. 

Wil jij een brief zijn? 
Nu wil ik me in deze blog rechtstreeks richten tot jou als lezer. Het is namelijk zo dat de metafoor van Paulus ook een verantwoordelijkheid neerlegt bij ‘de brief’. De gemeente in Korinthe wordt duidelijk gemaakt dat Paulus en zijn collega’s mochten gaan schrijven in hun leven en ze hebben zelf ervaren wat daar het resultaat van was. Ik ben in mijn leven onder het gehoor geweest van veel goede leraren en heb mij laten bevragen door een aantal wijze mentoren. Ze hebben daarmee Goddelijke verhalen geschreven in mijn leven, waardoor ik ben veranderd en gegroeid.  

De vraag aan jou aan het begin van het seizoen is: Sta jij toe dat met de Heilige Geest als inkt een verhaal wordt geschreven in jouw leven en mogen wij dit seizoen schrijvers zijn van verhalen van het Koninkrijk in jouw leven? Misschien kies jij als jongere ervoor om op de valreep nog aan te sluiten bij de Fulltime Bijbelschool van Royal Mission? Voor jou als volwassene is er de kans om dit seizoen te kiezen voor het Groei-jaar van Royal Mission of een Groeicursus of de School voor (jonge) leiders of de Kinderwerkopleiding. Het aanbieden van deze opleidingen mag je zien als een handreiking van ons om je te helpen geestelijk te groeien. Wij zouden het beschouwen als een grote eer als we verantwoordelijkheid mogen nemen om samen Koninklijke verhalen te gaan schrijven. 

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen