Grote lessen die we kunnen leren van de reformatoren

In het vorige artikel van opwekkingsgeschiedenis hebben we gezien hoe de Rooms-Katholieke Kerk in dwaalleer en misstanden terechtkwam en hoe de voorlopers van de reformatie knokten voor verandering. Johannes Hus riep in 1415 op de brandstapel: ’100 jaar na mij komt er een man die jullie niet kunnen stoppen.’ Die profetie kwam uit, toen Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde als reactie tegen de aflaatverkoop en de dwalingen in de katholieke kerk. 

Vechten voor verandering 

De rest van zijn leven vochten Luther en andere reformatoren zoals Johannes Calvijn en John Knox voor een reformatie in de kerk. Soms waren ze zelfs letterlijk aan het knokken. John Knox vocht letterlijk tegen het Rooms-Katholieke leger en de koningin van Schotland. De koningin kreeg de bijnaam Bloody Mary, omdat ze honderden protestanten vermoordde die niet wilden terugkeren tot het katholicisme. Uiteindelijk vergoot ze zoveel bloed, met als doel om het katholieke geloof te herstellen, dat ze de bijnaam Bloody Mary krijgt. John Knox vecht letterlijk terug met geestelijke en fysieke wapens. Deze vijandige koningin heeft zelfs gezegd: ‘Ik vrees de gebeden van John Knox meer dan het voltallige leger van Engeland.’

“‘Ik vrees de gebeden van John Knox meer dan het voltallige leger van Engeland.’”

In dit artikel wil ik niet ingaan op de levens van Luther en Calvijn, omdat veel mensen daar al kennis over hebben. Ik wil het hebben over de houding van deze reformatoren die vochten voor een reformatie van de kerk. Veel mensen roepen vandaag de dag ook dat de kerk moet veranderen. Laat ik vooropstellen dat ik het eens ben met het feit dat er verandering nodig is om effectief kerk te zijn, tegelijkertijd is de ineffectiviteit van de kerk vandaag de dag, op geen enkele manier te vergelijken met de dwaling van de Rooms-Katholieke Kerk. De grootste reformatie is wat dat betreft al geweest. Toch kunnen we nog steeds veel leren van de toenmalige reformatoren. De allergrootste les is hun volharding en uithoudingsvermogen te midden van alle tegenstand. 

“De reformatoren waren vechters voor de waarheid. Ze hadden zo’n enorme passie voor Gods Woord en Koninkrijk dat het hen niet uitmaakte wat andere mensen van hen vonden of tegen ze deden.”

Volharden in tegenstand

De reformatoren waren vechters voor de waarheid. Ze hadden zo’n enorme passie voor Gods Woord en Koninkrijk dat het hen niet uitmaakte wat andere mensen van hen vonden of tegen ze deden. Het maakte hen niet uit waar ze doorheen moesten gaan. Velen zijn vervolgd, gestraft en vermoord. Deze mensen hadden een roeping van God gekregen om verandering te brengen. Daarom stond hun mening en standpunt vaak haaks op de mening van de rest van de mensen. Toch was dit in de tijd van de Bijbel niet anders. Als we kijken naar de levens van de reformatoren uit het Nieuwe Testament; Johannes de Doper, Jezus en Paulus, zien we ook dat zij moesten vechten voor de waarheid en enorm vervolgd werden. Jezus zei niet voor niets:

Lukas 6:26 Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten.

Mattheus 5:11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Roeping uitvoeren
Paulus maakte duidelijk dat hij niet bezig was om mensen te behagen, hij wilde alleen zijn roeping uitvoeren. 

Galaten 1:10 Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van ​Christus​ zijn.

Laten we ook vandaag de dag openstaan voor verandering in de kerk die de Geest wil bewerken. Stefanus zei dit tegen de mensen die hier niet voor openstonden: 

Handelingen 7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van ​hart​ en oren, u verzet u altijd tegen de ​Heilige​ Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? 

God radicaal dienen
Voor ons zitten in deze bijbelteksten en verhalen van reformatie enorme lessen. We moeten stoppen met mensen behagen en radicaal God gaan dienen. We moeten de kerk herstellen en maken zoals God haar bedoeld heeft. Laten we open staan voor de Heilige Geest en in de geest van de reformatoren vechten voor de waarheden uit Gods Woord. 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen